Makers van Magazines
Stam Media is onder meer uitgever van Tulp Magazine. Een glossy voor lezers in de leeftijd van 30 jaar en ouder waarin de droommooie wereld van kunst en cultuur, art en design zich ontvouwt. Het medium kent haar vijftiende jaargang. En verschijnt twee keer per jaar in de regio Noord-Holland, Zuid/Holland plus Noord-Brabant. Doelgroep is de clientèle van shops en branches, in het hogere segment. Daarnaast produceert Stam Media specials; magazines voor opdrachtgevers. Van idee tot volmaakt eindproduct naar vorm, tekst en beeld. Stam Media. Functionele creativiteit